Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had plaats van uit de lokaliteit met vergunning en de wet is nageleefd.

Tot zulke onmogelijke, gevaarlijke en dwaze uitvloeisels leidt de wet. En, we herhalen het, de splitsing is onuitvoerbaar zonder zulke strafbepalingen. Verscherpen gaat ook niet. Zoo men b.v. zou willen zeggen, met het oog op het laatste, dat ook in lokaliteiten, binnenshuis gemeenschap hebbende met de lokaliteit met vergunning b, de sterke dranken op de wijze als art. 1 vierde lid, voorschrijft in voorraad moest hebben, zou men tot nog veel vreemder toestanden komen. Vanwaar dan aanvullen? En hoe zou de distillateur doen? Hoe zou het dan gaan in de gemeenten, die onder peil liggen? Stel eens, dat een aanzienlijke hoeveelheid sterken drank van verschillende soorten, laat ons nu eens niet zeer veel noemen, een 500 flosschen, gepeild moesten worden dooide ambtenaren der accijnzen ? Het is immers ondoenlijk. En toch zal het eigenbelang van den vergunninghouder er op bedacht zijn op een nauwkeurige peiling aan te dringen. Hoe is hij anders gewaarborgd dat bij een volgende peiling geen moeilijkheden zullen ontstaan?

Ook trots de strafbepalingen is het slijten door een houder van een vergunning a moeilijk tegen te gaan. Als een tapper een bestelling krijgt te bezorgen, moet er al juist een politieman voor zijn deur staan, die van plan is hem desnoods te fouilleeren, wil belet worden, dat hij de wet overtreedt. Zulk een bepaling is niet te handhaven. En daarom is het maar beter die handhaving niet te eischen.

Waarlijk, tegenover de voordeelen, die men zich van het splitsing-systeem voorstelt, en waaraan men op goede gronden ernstig twijfelen mag, staan zulke groote, niet weg te nemen bezwaren, dat men niet beter kan

Sluiten