Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Htrrc; ssi-st z?l7 - -*

'le eerste zinsnede van dit lid ten a, g'*

buiten toepassing. ' DZlen van dle vergunning

dal «* 2al "tallen ah de split,,'„g

overal in de flrank». "a'sk'll'i °P' di0

Joor belanghebbenden LleetiAu 1

houder binnen een maand * Je~"

'"Vergunning wil hebben, wanneer de splitsine in" °

~r fTh' ^ «*• >"j «te vergunnin"

;aarbö a,le

t» ■ j • och zeker wel een andere straf

inden zijn, b.v. sluiting, zoolang de keuze niet gedaan

^LZpeT zie°'hoe ^

houder ,net geap^te vergunuing^ll^™^ het toch voldoende Tijn™ie °n«*" ™Aoop, zal

verzuimen^door'hen

"»en0en we in herinnering.

ARTIKEr. 20.

1 e vergunning, niet uitzondering van Hio u« i in een logement iIIppv. i den verkoop

gement alleen aan logeergasten, heeft geen kracht voor

Sluiten