Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hê-je blommen, dan binne d'r gien rande-'n-an Wa-jij, Ger.»

«Och netuurlijk» minachtte die. Dan de ruzie-oorzaak weer opnemend ....

«Vraag dan maar an je moeder, offe-me daar dan water-mit-melk in krijge .... in die gouwe komme mit blauwe rande ....

«Een kreng bin-je» riep Jans, voetstampend, dan rukte ze woedend 'r schortje voor 't gezicht, begon luid te grienen ....

«'t Is main plaassie .... 't is main erref. ... je hêt hier gien rusie te maken .... 'k Sel me groote broer wel roepe .... die trapt jullie d'r allemakl of... .

« D'r groote broer » hoonde Gerritje, slagvaardig — en main groote broer .... die 's nog grooter .... die knaipt jouwe tussche se duim en vinger fain . . ..»

«He-jassus, maide» kwam nu Everdientje ertusschen .... * make jullie nou gien mot.... dan gaan 'k lievers na me moeder en Merietje en Dieuw ook ....

«La-me skooltje speule» stelde, verzoenend, Jeltje Bakker voor, een van de kleinste, 'n proper-gekleed, bedaard meiske .... «enne omtelle, wie de juffrouw is ... . mit omme-romme-relle . .. .»

Dank-je lékker,» Wies de Weert stak, met nuffig neus-optrekken 'n spits-rood tongetje tusschen scherpwitte tandjes te voorschijn .... en dan jij misskien juffrouw . . . , soo'n ük .... wa moois .... 'n kind uit de tweede ....>

Sluiten