Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel wat liever géén Jood geweest .... en God had makkelijk gebiejen, die zat maar lekkertjes in de hemel en was niet op school en dan nog maar in de derde en heelemaal niet sterk om te vechten .... och hij mocht niet vechten .... maar hij durfde 't eigenlijk ook niet.

Wat moest-ie nou, met die nieuwe narigheid, weer beginnen. O, had-ie toch maar niets voorgelezen, 't boekje niet thuis laten kijken. Maar hij was 'r toch zoo gelukkig en zoo trotsch om geweest....

Stil stond-ie, heelemaal onopgemerkt, in 'n hoekje van de drukke kindervolle speelplaats, z'n ruggetje geleund tegen den hoogen stoep-zijkant en de oogen peinzend voor zich uit, ging hij na, hoe dit nieuwe verdriet nu weer óver hem gekomen was ....

Thuis had-ie voorgelezen, 't mooie verhaal-lesje uit z'n splinternieuw geschiedenisleesboek, dat-ie voor 't eerst had mogen mee-nemen. 't Eerste lesje had meester opgegeven .... vooraf thuis in-je-zelf en dan ieder 'n stukje op school, als in de gewone leesles, maar dit eerst thuis, omdat 't zoo moeilijk was. Wat was dat een veel mooier verhaal, dat van de Friezenen-Batavieren, dan al die lesjes van Toon, die z'n tol had weggemaakt, en Sabientje die boven-op 'n mandje met kersen was gaan zitten .... of nee, dat was toch wel aardig geweest. Maar 't haalde niet bij de Friezen-en-Batavieren .... want dat was immers écht gebeurd ....

Sluiten