Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen weer te geven, als vroordkitnstenaar, als waarnemer, als kleurdroomer. Hij gekeken ? Gij gekeken, ja, met 'n in de schoen-schuiverij van Eleazar. Q.) was hij zwaklinggeweest" enz. Natuurlijk „zwakling." Maar Heijermans doet toch maar zijn best om zoo sterk en zoo dikwijls mogelijk in die aandoeningen zich als zwakling te geven.

Heel dit hoofdstuk is trouwens van een alleronzuiverste dooreenwerking van Heijermansche ontroeringen van haat en van liefde en Eleazarsche dito's. Heijermans kèn in zijn dadelijk als Heijermans onderteekende betoogstukken niet subjektiever, niet sterker zichzelf luchten als hij het in de Ikheid van een ander mensch, Eleazar, z. g. gedaan heeft.

Het is van een verbijsterende onnoozelheid dat Heijermans ons een pag. 14 en 15 van 't eerste deel durft opdringen als psychologie van 'n Eleazar-diamantjoodje, betoog-lyrisme, zoo dadelijk uit z'n eigen kritiek en eigen beschouwing als weggestolen.

We zullen eens van 't eerste hoofdstuk weggaan en beschrijvingsbrokjes nemen uit pag. 65 (eerste deel).

Dit b.v.: „Een oude loods, zwart van mekander beklimmende planten, schoorde vooruit, grom-

Sluiten