Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze aldus gesubsidiëerde inrichtingen moeten echter, even als de openbare, voor alle leerlingen, zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn.

Het hooger onderwijs

Het hooger onderwijs beoogt de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening van wetenschappen en de vorming tot maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke opleiding wordt vereischt

Gymnasia.

De gymnasia zijn eigenlijk instellingen die tot voorbereiding van het hooger onderwijs dienen.

De universiteiten.

Dit zijn de eigenlijke instellingen van hooger onderwijs, die gevestigd zijn te Leiden, Utrecht en Groningen.

Bijzondere universiteiten

Terwijl de genoemde universiteiten Rijksinstellingen zijn, van Staatswege opgericht en onderhouden, heeft de gemeente Amsterdam eene eigene universiteit, die echter een openbaar karakter heeft, daar zij aan al de vereischten voldoet, voor het openbaar hooger onderwijs gesteld.

Daarom heeft deze universiteit ook het recht van toekenning der zoogenaamde doctorale graden, noodig tot het bekleeden van verschillende ambten, het vervullen van betrekkingen of het uitoefenen van een beroep ; zooals : advocaat, rechter, leeraar bij sommige inrichtingen van onderwijs, enz.

Bijzondere instellingen van hooger onderwijs.

Deze zijn juist daarin van de overige onderscheiden, dat zij niet het recht bezitten om wetenschappelijke graden toe te kennen. Of liever, de aldaar verkregen wetenschappelijke graden worden door

Sluiten