Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tengevolge van art. 22 van het koninklijk besluit van 18 December 1900 (Staatsblad no. 210) . . . f 11,000,— art. 146. Jaarwedden en tegemoetkoming in de huishuur van onderwijzers bij de Rijks lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder, benevens belooning dier onderwijzers voor het geven van herhalingsonderwijs . - 14,4tiH,— » 147. Onderhoud van ge-bouwen,

vuur en licht; hulpmiddelen voor het onderwijs ; lokaalbehoeften,

buitengewoon opzicht; personeele hnlp ; schrijfloonen en verdere uitgaven voor de Rijks lagere scholen te Weststellingwerf, te Steenwijkerwold en te Vledder . . . - 5,1 <0, » 148. Subsidiën aan gemeenten tot bestrijding van jaarwedden van onderwijzers en onderwijzeressen bij de lagere scholen .... - 72,42o,— » 149. Bijdrage en vergoeding door het Rijk aan de gemeenten in de kosten van haar lager onderwijs,

ten gevolge van art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs,

in verband met art. 4 der wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad no. 187). -4,800,000,— » 150. Vergoeding door het rijk aan de gemeenten voor de kosten van haar lager onderwijs over 1901 tengevolge van art. 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs,

in verband met art. 4 der wet van 24 Juni 1901 (Staatsblad no. 187) - 18,000, » 151. Bijdrage aan de gemeenten in de aan de onderwijzers uit te keeren belooning wegens het geven van herhalingsonderwijs ... - 178,560,

Sluiten