Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKORTE BALANS

der Nederlandsche Bank, zooals die wekelijks in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Disconto-Rekening ... ƒ 59,413,605.73 f 62,233,271.84'/2

Papier o/h Buitenland. . - 6,896,067.— - 6,859,382.28

Beleening-Rekening. . . - 57,610,050 36 - 54,433,853.50

Voorschotten a/h Rijk. . - 3,274,121.19 - 2,027,649.21 V2

Munt: Goud - 29,560,730.— - 29,559,800.—

» Zilver enz. ... - 78,579,294.70 </2 - 77,952,885.65 '/2

Muntmateriaal, Goud . . - 17,719,417.56 • 17,719,417.56

> Zilver. . -

Belegd Reservefonds . . - 9,167,327.23 - 9,167,327.23

Geb. en meub. der B. . - 752,000.— - 752,000.—

Diverse rekeningen. ... - 2,510,605.20 - 2,580,771.44

ƒ 265,483,218.98 ƒ 263,286,358.72'/2

Kapitaal . . . ... ƒ 20,000,000.— ƒ 20,000,000 —

Reservefonds - 5,181,542.68 - 5,181,542.68

Bankb. in omloop ... - 232,538,010 — - 230,533,740.—

Bankass. in omloop . . - l,377,473.841/2 - 1,013,262.17

Rekening-C. saldo's . . - 4,987,972.91 - 5,034,920.95

Diverse rekeningen. . . - 1,398,219.54 '/2 - 1,522,892.92 '/2

ƒ 265,483,218.98 ƒ 263,286,358.72V2 Beschikbaar metaalsaldo ƒ 30,570,309.51.

Sluiten