Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rladz.

Gemeenten, wik- en weegloonen . . . . . .163 » hoofdelijke omslagen, plaatselijke directe belastingen 163

» verband tusschen de heffing van opcenten en de

plaatselijke directe belastingen .... 163

» belasting op de honden 164

» openbare vermakelijkheden 164

» wat niet belast mag worden . . . ,164

» uitkeeringen voor het onderwijs .... 164

» vergunningsrechten 164

» regelen voor de plaatselijke lasten . . . 165

» invordering der belasting 165

» kohieren en bezwaarschriften . . . .165

» uitgaven 166

» goedkeuring van gedeputeerden . . . .166

» kracht der begrooting 166

» af- en overschrijving ...... 167

» toezicht van gedeputeerden 167

» procedures 167

» kermissen of jaarmarkten ..... 168

Gemeentewet. Voornaamste wijzigingen, eerlang daarin tot

stand te brengen 272

Gerechtshoven 61

Gezondheidswet 172

» geneeskundig staatstoezicht .... 172

» verplichtingen 173

» gezondheidsraad I74

» gezondheidscommissiën. . . . .174

Godgeleerdheid 68

Godsdienst 44

» oefeningen 44

» » buiten gebouwen .... 45

Gratie 22

Griffiers 62

Grondwetten 4 e. v.

Grondwet, hoever die werkt 9

Gymnasia 67

n tot

Sluiten