Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bind*.

Onderwijs, lager 65

» » aard ervan 65

» verhouding tusschen openbaar en bijzonder . 66 » middelbaar ........ 66

» hooger 67

Onschendbare woning 43

Onteigening 183, 42

Onvoorziene uitgaven ........ 80

Oorlogsverklaring ......... 19

Oost-Indische bezittingen. Geschiedenis 93

» » Uitgestrektheid .... 95

» » stelsel van exploitatie, verplichte

leverantiën, heerendiensten . 96 » » cultuurdiensten .... 97

» » koffietuinen 97

» » Engelsch tusschenbestuur . . 97

» » vorm der landrente ... 97

» » cultuurstelsel .... 98

» » koffie ...... 98

» » zout ...... 99

» » bosschen ..... 99

» » tin....... 99

» » andere inkomsten. ... 99

„ » koloniale politiek .... 99

» » bestuur ...... 100

» » comptabiliteitswet . . . 100

» gouverneur-generaal . 102, 101, 100

» » raad van Indië . . . 101, 100

» » wetgevende macht . . . 101

» » departementen van algem. bestuur 103

» » raad van directeuren . . . 103

» » rekenkamer 103

» » belastingen 104

» s> agrarische toestand . . .105

» » communaal bezit .... 105

» » individueel bezit . . . .105

» » agrarische wet .... 106

» » burgerlijk bestuur. . . .107

» » vorstenlanden .... 109

Sluiten