Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H.

Blliilr.

Handel .......... 327

» ruilen ......... 327

prijs en waarde ....... 327

g » » begrip er van .... 328

» algemeene regels voor de prijsbepaling niet te geven 328

» hoofddoel der economie ...... 329

» het kapitaal ........ 329

» commissiehandel ....... 329

» winst ......... 330

» risico ......... 330

ondernemingsgeest. ...... 330

» mededinging of concurrentie ..... 330

» monopolie . . . . . . . .331

» bescherming ........ 331

» speculatiehandol . . . . . . .331

» bewaarhandel ....... 332

» consortium ....... 332

» handelsbenten of trusts ...... 332

» natuurlijk monopolie ...... 332

» kunstmatig monopolie ...... 333

begrip van goedkoop en duur .... 333

» verhouding tusschen vraag en aanbod . . . 333

i> normale prijzen en marktprijzen .... 334

» handelswegen of débouchés ..... 334

vrije handel en protectie (zie vrije handel)

Handelsbalans ......... 298

Handelsbenten of trusts ....... 332

Handelspolitiek ......... 347

Handelsstatistiek . . . . . . . . 317

Hervormingstelsels ........ 409

Historische school . . . . . . . .301

Huishoudkunde......... 296

I.

Invloed der regeering op de nijverheid .... 3.35

Sluiten