Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B'adz.

Tiendheffing, bezwaren tegen de tienden .... 377

» afkoop ........ 377

» bloktienden ....... 377

» bijzondere bevoegdheid der tiendplichtigen . 378

» op welke wijze men aan den last der tiendhef-

» fing een einde wenscht te maken . . 378

Trusts .......... 332

V.

Yerdeeling der rijkdommen ...... 388

Verwaarloosde kinderen ....... 391

Voortbrenging. Doel der maatschappelijke voortbrenging . 311

Vraag en aanbod ........ 333

Vrije handel en protectie, begrip van vrijheid . . . 340

» beperking der vrijheid in het algemeen belang . . 340

» bescherming ........ 340

» belastingheffing ....... 341

» rechten op den invoer ...... 341

» waarom dit bescherming of protectie is . . 341

» verschil tusschen voor- en tegenstanders . . . 342

» toestand van den landbouw ..... 342

» daling der prijzen ....... 342

» voordeel voor de verbruikers in het algemeen . . 342

» graanrechten ........ 343

» protectionisten ........ 343

» rechten op graan ....... 343

» gevolg hiervan. ....... 343

» op wie dit het meest drukt ..... 343

» bewering dat de inkomende rechten den prijs niet

verhoogen ........ 344

» hoe men bewijst dat bescherming het particulier belang

» bevordert, doch niet het algemeen belang . . 344

» gevolgen hiervan ....... 345

» voortdurende uitbreiding van het beschermend stelsel 346

» bewering dat ten slotte alle protectie zichzelf vernietigt 346

» overeenkomst tusschen invoerrechten en accijnzen . 347

» handelspolitiek ........ 347

Sluiten