Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENING IV.

Dezelfde oefening, maar van boven naar onder en omgekeerd.

OEFENING V.

ba-boe to-bbe. boe-te. o-pa.

bo-de. doo-de. be-te. o-poe.

bei-de. hei-de. hee-tte ha-nna.

be-de. die-pe. hi-tte.

Veel kinderen verwisselen „klappers" met neusletters, wanneer zij op elkaar volgen.

mo-de. ma-te. ne-tte. do-mme. ti-nne. moe-de. ta-mme. nu-tte. du-nne. poe-ne. me-de. na-tte. da-me. ba-nne. hu-nne.

OEFENING VI.'

ka koe koo kou kee kie kei keu kui kuu

ga goe goo gou gee gie gij geu gui guu

ta toe too tou tee tie tij teu tui tuu

da doe doo dou dee die dij deu dui duu

ka kö kè ki

ga gö gè gi

tk tö tè ti

da do dè di

Om verwarring te ontgaan.

Sluiten