Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poe-len.

poolen.

pij-len.

peu-len.

pui-len.

pe-llen.

pi-llen.

pu-llen.

ba-len.

bij-len.

bui-len.

ba-llen.

bo-lle.

be-llen.

da-len.

doe-len.

doo-len.

plaat

plat.

plet.

pluim

pleun.

plan.

plak.

plek.

dee-len. do-llen.

ta-leu.

tee-len.

tei-len.

tui-len.

to-llen.

te-llen.

ti-llen.

ma-len.

mo-len.

mij-len.

ma-lle.

mo-llen.

mu-lle.

ka-le.

pl. bl. kl. gl.

plaag.

ploeg.

pleeg.

plag.

plof.

bloed, bloot.

koe-le.

koo-len.

kee-ien.

kie-len.

kei-len.

kui-len.

ko-llen.

ki-lle.

geu-len.

ga-llen.

gi-llen.

wa-len.

woe-len.

wie-len.

wa-llen.

wo-llen.

we-llen.

fl. vl. vooraan.

blad.

blut.

blaam, bloem.

bloo.

bleek.

blijk.

blok.

wi-llen.

va-le.

voe-len.

ve-le.

vij-len.

veu-len.

vui-le.

va-llen.

vo-lle.

ve-llen.

fe-lle.

vi-llen.

vu-llen.

la-llen. lo-llen.

blik.

bleef.

blief.

blijf.

blaf.

bluf.

kluit.

Sluiten