Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheiden en vee] minder van' wt * n'et ,van elkaar te kunnen omdat het Hp £a„„ ,... __ , ar resoheiden te kunnen blijven

deze ziehtbare kerken ZrZT, ^ deS Heeren is> die zich in

VI.

bediening des woords.

g6h00r' Kom. 10 : 17.

komt, heeft een roeping. Ze'is een ver rT °P t0Cft 6n uit*

vergaderen. Want wel is de Heem l,>„ 7'! "ng' maar ze moet ook Vader bestelde, door wien de uitval n,stus zelf de van God den maar de Christus doet dit door 7r blJee®ver&aderd worden,

prediken door daartoe bestelde en T het°°'mdi ^ W°°rd ^ Hij

is Hij de vergaderaar, maar Hii nu - 1 gezette personen. Alzoo lijk ambt zelf in zijnTenst Un™H ^ '1 VerKaderen het kerkealzoo de kerk op, om zelve actief tel 1 lnstrument> en roept Het was in dien zin dat de Heere zelf tóf •°°r en met Hem' met Mij niet vergadert, die verstrooid hW de Parizeen zeide: „Wie dat het „met Hem vergaderen" roen'inl « U, J aanduidende, met wilde schuldio- staan ,1 P " van de ware kerk, die de zonde v„„ IrJSZr A.*™?»«, kerk, t,

moeder die uit moeder.ohoot ou. büS ° " 'e'k " d"

Waarop doelt nu dat „vergaderen?"

zich steedsJ bewust heeftle blijven ^ ^ kerk in en b'j alles

Zij nooit «eitondis „ op ^ ^

en door haar werkt, altoos is en bliift I! i maarTdat <leSene die in haar eenige Hoogepriester en hmr hoogste I,eeraar, die tevens

doen, waarbij zij o^k maar iets aL /® X°ning is" Iets te ware ontrouw, opstand afval Chr t™ ,1ZtJ" %nstrume"t zou zijn, spreekt, handelt, oó £lt SwL= 18 de Persoon die * de kerk bij dat spreken! ÏÏSÏn t ^ ^

strekt, loopt ze zuiver Met ook m .en tot orgaan en instrument k»n ik b„i„„ «fchS ï" T»"™ y'ÏT Uff"DM o«.n en «rkh.i^efd,"Sieï'fe

Sluiten