Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het morren uit heeft en de teleurstelling niet meer afmat, en God die ontfermend is, den ban van u ophief, en de Heere uw Ontfermer, u in hart en huis en kerk weêr met zijn goddelijk verborgen zegen kroont. 6

XV.

GEHOORZAMEN.

Toen stond Pinehas op en hij oefende gericht en de plage werd opgehouden, en het is hem gerekend tot gerechtigheid, van geslacht tot geslacht tot in eeuwigheid.

Ps. 106 : 30 en 31.

Wie aan gehoorzaamheid lust heeft, zal dus met ons het „stil zitten en gerust zijn en het zich niet aantrekken van de breuke van het huis Jozefs" veroordeelen en verfoeien.

r. jen„sl''chte kerkstuat is cen kerkstaat, die tegen de ordinantiën van Gods W oord ingaat. Zulk cen kerkstaat is Satans werk. En een iegelijk derhalve die onder zulk een kerkstaat met lijdelijke berusting verkeert, is ongehoorzaam aan het streng en stellig bevel des Heeren, dat we den Booze zullen wederstaan en den goeden strijd des "eloofs zullen strijden.

Niet dus op kerkidealen, niet op uw wenschen of gelegenheden komt het aan, maar eeniglijk en uitsluitend op de vraag, of gij hoorzaamlieid kent.

Zoo niet, dan zult ge stil zitten.

Maar indien wel, dan zal het „stil zitten" onder zulk een iurennen van Satans trawanten in de kerke onzes Heeren Jesu Christi u eenvoudig ondenkbaar en onmogelijk zijn.

n ^ v van hoort het bewijs van gehoorzaamheid aan dien

God. En veilig mag, ja moet dus gezegd: Wie als kind van God met stille berusting verkeeren kan onder een zondigen kerkstaat, diens eigen staat raakt in gevaar.

We mogen het dus als afgedaan en uitgemaakt beschouwen, dat de „lijdelijkheid", wel verre van als merk van hooger vroomheid te kunnen gelden, veeleer in haar noodlottige toepassing op onze diep zondige kerkelijke toestanden, merk van geestelijke magerheid aan de ziel is; en wie, daarin zich verloopend, dan nog meenen mocht door veel vrijwillige offerande op ander gebied zijn slapheid in de kerke des Heeren te kunnen goedpraten, dien zij het woord des Heeren door

Sluiten