Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat 's nu jou opvatting. Een slim advokaat kan dat nog wel zóo uitleggen dat 't geen „mishandeling" is. Er kan bijvoorbeeld geen „dolus" wezen. De man kan 't zelf niet weten, of zeggen dat hij 't niet wist. En dan heb je 't doktersgeheim ...

„Heerlijk, gromde Larsen. „Ga voort. De andere redenen."

„Jawel, die vonnisgeschiedenis. 't Moet een veroordeehng zijn tot minstens vier jaar „vrijheidsberooving , gevangenis laten we maar zeggen. Let wel vier jaar, of langer. Iemand die wegens diefstal van de gemeenste soort, straatrooverij of zoo iets drie jaar zitten krijgt, valt niet in de termen, 't Huwelijk blijft dan voortbestaan."

„En de kinderen, als papa bijvoorbeeld in de gevangenis zit?"

„Wel die blijven dan bij moeder thuis, maar papa mag ze natuurlijk bij zich hebben, zooveel als een gevangene bezoek van verwanten hebben mag."

„Een mooi huishouden! Ze mag dus niet in die tusschentijd hertrouwen met iemand die haar en haai kindei en onderhouden kan, en mag verhongeren als ze er zelf niet voor zorgen kan. En als ze dat wel kan, ontvangt ze 11a die drie jaar haar man weer thuis."

„Ja, die heeft dan weer meer ondervinding opgedaan, en kan beter als opvoeder optreden! Tsh! Dat is nu

Sluiten