Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

„Mevrouw, d'r is visite!" klonk het van den overloop.

„Nu nog?" was 't wederwoord uit Mevrouw's toiletkamer. „'t Is half vijf!"

„Nog niet, Mevrouw," riep Pietje buiten. „Mag ik binnenkomen ?"

„Ga je gang." Pietje de blozende kamermeid, koket en keurig gekleed, betrad Mevrouw's heiligdom. Ze was Paula's lieveling en wist het. Vol bewondering voor de bevalligheden harer meesteres, haar mooie japonnen en kunstvol kapsel, haar odeurs en waschwatertjes, maakte deze wetenschap de dienstbare toch niet al te vrij in haar omgang, en botsingen tusschen beide waren zeldzaam. Behalve de functiën van kamermeid nam Pietje ook die van kamenier waar.

„Wie is 't?" vroeg Paula met beide handen bezig haar weelderig haar de laatste toetsen te geven. De groote „psyche" weerkaatste haar gansche gestalte.

Een paar uren lagen tusschen het woeste tooneel met Larsen en nu, en sinds een uur was zij aan haar

HEILIGE BANDEN. 8

Sluiten