Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat mag wezen; maar 't is de vraag wie per slot van rekening de verdienstelijksten zijn geweest tegenover 't menschdom. En dat is toch maar wel beschouwd 't doel van alle wetenschap."

„Nee, Larsen, je legt 't af, hoor," zei Margot.

Larsen glimlachte gedwongen. „Wil je nog een glas wijn ?" vroeg hij en bewoog de flesch in Margot's richting. Zij schoof haar glas een eindje vooruit.

„Ze praat goed, dat moet je toegeven," hervatte ze.

„Zeker, daar twijfel ik niet aan. Vrouwen praten over 't algemeen beter dan wij mannen."

„Dat bedoel je ironisch," zei Margot.

„Ik zeg p r a t e n," verklaarde Larsen, „dat doen ze beter. Spreken is wat anders. Ze praten beter omdat ze meer fantazie hebben. Voor goed spreken is alleen logisch denken noodig."

„Zoo, complimenteus voor ons!" antwoordde Margot.

„Een vrouw deugt daarom ook minder voor geleerde," ging Larsen voort. „Een geleerde vrouw is 't onvrouwelijkste wezen dat ik ken!"

„Dat komt alweer om de oude misvatting!" riep Paula, „waarom is zoo'n geleerde vrouw als jij bedoelt onvrouwelijk? Omdat ze niet aangenaam is, omdat ze dezelfde vervelende eigenschappen heeft als een geleerde man, zoo opgevat; en in een vrouw hinderen die nog meer. Als je geleerde opvat zooals ik, zou 't juist 't omgekeerde wezen. Een geleerde

Sluiten