Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in stijl opgespoord moesten worden, dat je daar den weg voor moest kennen, je kanalen moest hebben.... O, de schouwburg in Rotterdam heeft een heele collectie, maar als de regisseur hem weer opgeeft wat er zijn moet voor een nieuw stuk, dan ontbreekt er telkens weer wat, en dan gaat hij op zijn snor. Zooals nu voor Sans-Gêne: ja, evengoed als de kapper gisterenavond al de pruiken had ingepakt, de costumier alle costumes, zoo had hij de voornaamste requisieten bij elkaar gedaan, en 't overige had hij 's morgens hier geleend bij die en gene. Nu morgenochtend moest hij in Rotterdam eerst weer op 't pad om requisieten voor een nieuw stuk, dan deze weer uitgepakt, met den trein van zessen de requisieten voor Muurbloempjes naar Den Haag verzonden, en gezorgd dat 's avonds in den grooten schouwburg de boel weer bij elkaar was voor de Stem van 't Hart.

«Zakken!« gilde de regisseur, en uitbundig gejuich klonk.... «HaalópU — »zakken«.

Madame Sans-Gêne snelde naar de kleedkamer om het waschvrouwenpakje voor 'n hoflahig costume te verwisselen; haar kamertje werd met veel gehamer en gestuif en aangesleep van topzware coulissen in een napoleontische salon herschapen; 't ameublement, die tafel met gedraaide roode pooten, die crapauds wel niet zuiver in stijl, maar 't zag er toch lang niet kwaad uit. »'t Moet wel eens minder«, zei de regisseur, hetgeen Napoleon-zelf beaamde.

Sluiten