Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 't vlieringachtige achter-de-coulissen verschenen nu langzamerhand de hofdames, gravinnen en markiezinnen, in haar voyante wit satijnen baltoiletten, a 1'empire gedecolleteerd, de lange sleepen over den stoffigen vloer ... en huiverig, bleek van kou en poeder, liepen ze heen en weer, plots languissant in een geeuw neervallend op de matten keukenstoelen, daar door inspiciënt, requisiteur en kleedsters neergezet om onder de bedrijven wat te rusten. En in den schemer, in die grauw-armoedige, kille omgeving, hielden de actrices cour voor haar wachtende collega's, en voor de acteurs die midden in de acte even van 't tooneel moesten verdwijnen om straks weer op te komen ....

Een heel klein kelnertje, gloeiend verlangend om die wondere tooverij ook eens te bekijken, kwam brutaal achter, om te vragen of de heeren en dames soms iets te bestellen hadden, en zijn oogjes gingen glinsteren van trots toen die edelvrouwen, die generaals, in hun verveling met hem begonnen te redeneeren en te lachen, en hem opstookten om Napoleon, die straks opkwam, te volgen op 't tooneel met een kop slemp; daar zou hij wel trek in hebben.

Eenige acteurs zaten bij elkaar in hun kleedkamer een sigaar te rooken en een glas bier te drinken; schilderachtig kleurige wanorde in die vierkante, witgestucadoorde cellen, — »men wordt verzocht niet op de muren te schrijven,« hing er een bordje, — de rommelige kapdoozen met allerlei pasteltinten besmeerd,

Sluiten