Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE GRONDSLAGEN

DER WISKUNDE

academisch proefschrift

TER VERKRIJGINGVAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE WIS- EN NATUURKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. J. ROTGANS, HOOGLEERAARIN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP DINSDAG 19 FEBRUARI 1907 DES NAMIDDAGS TE 3 URE IN DE AULA DER UNIVERSITEIT DOOR LUITZEN EGBERTUS JAN BROUWER, r l GEBOREN TE OVERSCHIE CU I

MAAS & VAN SUCHTELEN AMSTERDAM—LEIPZIG. MCMVI1.

Sluiten