Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment als eenheidssegment geconstrueerd: bij bepaling van elk volgend duaalcijfer is dat öl bepaald door het vorige óf laat keus tusschen twee ; is het laatste het geval, dan is voor elk der beide keuzen het daaropvolgende duaalcijfer weer öf bepaald, óf laat keus tusschen twee, enz. hetgeen zich laat afbeelden door een figuur van den vorm

breken we hier elke tak, die zich nooit meer vertakt, af, J) dan blijft ten slotte over öf niets öf een voortdurend zich vermenigvuldigende tweevertakking ; in het laatste geval is de verzameling wèl, in het eerste niet, binnen het beschouwde interval dicht.

2°. kunnen we in intervallen, waarbinnen de laatste

') van links naar rechts naar volgorde van den rang van het duaalcijfer der aanhechtingsplaats; is de afbrekingsoperatie op alle u rangen volbracht, dan wordt zij op dezelfde wijze op het gebleven residu nog eens toegepast.

5

Sluiten