Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalde groep van verschijnselen, of, zoo men van objectiviteit zonder meer wil spreken, kan men daarmee niet anders bedoelen dan:

öf invariabiliteit bij een zekere verklaring van alle tot nog toe bekende verschijnselen;

dan zou het echter een eigenschap zijn, die wij willekeurig zouden kunnen aanbrengen, zij het onder opbouw van geforceerde systemen;

öf invariabiliteit bij de eenvoudigste of de meest gebruikelijke interpretatie van alle tot nog toe bekende verschijnselen;

dan zou het echter een eigenschap zijn, die elk oogenblik zou kunnen worden verloren;

öf invariabiliteit bij de eenvoudigste of de meest gebruikelijke interpretatie van een zeer belangrijke groep van verschijnselen;

aan deze definitie heeft men het meest houvast, en al blijft er een factor van subjectieve appreciatie in over, men zal niet aarzelen, op deze wijze b.v. massa, energie en Newtonsche attractie objectief te noemen; en aan b.v. temperatuur, magnetisatie en magnetische attractie objectiviteit te ontzeggen.

Houden we ons dus aan de laatste definitie, en, vragen we bijvoorbeeld, in hoeverre de physische tijd en ruimte objectief zijn, dan moet het antwoord zijn, dat zij deze gradueele eigenschap op zeer volkomen wijze bezitten, en misschien volkomener dan eenige andere physische entiteit.

Immers vooreerst de fictieve eendimensionale

Sluiten