Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

coördinaat, met daarop geconstrueerde eenledige groep, die de wetenschappelijke tijdmaat is, dringt in bijna alle wiskundige natuurbeelden in, en wel steeds met dezelfde groep, die zoo het cachet van een onwrikbare invariant verkrijgt.

En in nóg sterkere mate geldt dit van de driedimensionale Cartesiaansche ruimte met daarin geconstrueerde zesledige (Euclidische) groep, die de physische ruimte is; omdat alle bekende physische verschijnselen zich daarop laten betrekken, en zelfs zonder haar de wiskundige projecteering dier verschijnselen buitengewoon moeilijk zou worden, (wat het misschien niet te gewaagd is. hiermee in verband te brengen, dat die fictieve Euclidische ruimte ontleend is aan de bewegingsgroep der physisch voorkomende vaste lichamen, en het die vaste lichamen zijn, waarop we voor alle metingen zijn verwezen; waar het dan alleen mogelijk is, grootheden te meten, voorzoover ze met vaste lichamen in verband staan, behoeft het niet te verwonderen, dat in de wiskundige afbeelding der betrekkingen tusschen die grootheden het wiskundig beeld van de bewegingsgroep der vaste lichamen een zoo integreerende rol blijft spelen.)

Nu de aprioriteit; men kan hiermee twee begrippen bedoelen, n.1. :

l0. Bestaan onafhankelijk van de ervaring.

Aprioriteit.

7

Sluiten