Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVIII.

Laurent [Sur les principes fondamentaux de la Théorie des nombres et de la Geometrie pag. 9) verzuimt een bewijs te geven, dat in een systeem van homogene quantiteiten een quantiteit, die van een effect nul is ten opzichte van één andere quantiteit, dat ook is ten opzichte van alle quantiteiten.

Verder ontbreekt (1. c. pag. 20 en 23) een bewijs voor het Archimedische axioma.

XIX.

In de logistiek behoort streng te worden onderscheiden tusschen het teekensysteem, dat wordt opgebouwd, en de principes volgens welke het wordt opgebouwd.

XX.

Het kan niet gelukken, de betrouwbaarheid der wiskundige redeneeringen te verzekeren, enkel door uit te gaan van eenige scherp gestelde axioma's en verder streng vast te houden aan de wetten der theoretische logica.

XXI.

Ongegrond is de overtuiging van Hilbert (Gött.

Nackr. 1900', pag. 261):

„dass ein jedes bestimmte mathematische Problem

Sluiten