Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was uitgesloten, want de nieuwe „Leidsche vertaling" zou onmisbaar zijn geweest voor kombienering met Johan de Brune (1644, zeer verdienstelik) en Joh. Dyserinck. Want ieder dezer vertalingen is op zich zelf te onvolkomen, en de keuze der rijmeloze verzen is verder te gering; het psalmboek van Dirk Adriaanse van Disselburg toch is minder belangrijk. — Een gelukkig gebruik maken der drie eerstgenoemde zou kunnen leiden tot een vertaling, die in vorm en inhoud het meest de Hebreeuwse poezie nabijkomt.

Terwijl daarentegen de berijmde verzen, die wij hier aanbieden, een Nederlandse weerklank zijn der psalmen, de schoonste, muziekaalste weerklank in het Nederlandse hart, in het Nederlandse gemoed.

- G. VAN ELRING.

ONDERSCHRIFT.

Ik heb gebruik gemaakt van:

1. Kerkelijke Historie van het Psalmgezang der Christenen van de dagen der Apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tijd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche Psalmberjminge, door Josua van Iperen, 1777.

2. Geschiedenis van het Kerkgezang bij de hervormden in Nederland, door Dr. R. Bennink Janssonius, 1863.

Marnix' psalmberijming heeft twee verbeterde uitgaven gehad, de Middelburgsche uitgave van 1591 is veel beter dan die van 1580, evenwel de beste is die van 1617 te Leiden bij Lowjs Elzevier.

G. v. E.

Sluiten