Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mij fluks; ik roep om bijstand.

Beschaam, vertsaag Mijn hater en doodvijand!

Beschaam, verjaag Die mijn verderf begeeren!

Verjaag, beschaam Die mij met schimp braveeren

Om uwen naam!

Verheug hem, dat hij springe,

Al die U zoekt.

Dat hij U lof toezinge,

En, hoe men vloekt,

U eere, als zijn Behoeder.

Maar ik ben arm En naakt; dies help me, Alvoeder!

Beschut, bescherm,

Bevrij ons, zonder toeven,

Nu wij uw hulp behoeven.

PSALM 71.

1. 't Is op U, Heere, dat ik bouwe,

Nu laat mij nimmermeer Vervallen in oneer;

Om uw gerechtigheid en trouwe, Wil met verlossing spoeden En mij genadig hoeden.

2. Neig mij uw oor, wil mij bewaren,

Wees Gij mijn rots en wal, Waarheen ik wijken zal.

Gij hebt bevolen mij te sparen: Gij zijt, o God almachtig,

Mijn burg en vesting krachtig.

3. Ruk mij toch uit der boozen klauwen,

Die tot geweld en pracht Aanwenden hunne macht.

Gij zijt mijn toevlucht in 't benauwen Van mijne prille jaren Tot aan mijn grijze haren.

Sluiten