Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALM 81.

1. Zegenrijk geslacht,

't Machtig Opperwezen Thans uw lof gebracht! Om ons heilgenot Worde Jakobs God Met gejuich geprezen!

2. Zingt een' psalm, en geeft Trommels aan de reien:

Wat in Isrel leeft Roep' zijn grootheid uit: Harp en zachte luit Moet' zijn roem verbreien!

3. 't Blij bazuingeschal Klink' in Isrels ooren!

Doe nu overal Deze maar verstaan: »'t Feest der nieuwe maan 't Feestuur is geboren!"

4. Want dit is 't bevel

Van den Heer der Heeren Aan zijn Israël;

Dit is 't hoog gebod, 't Recht van Jakobs God, Dat wij billijk eeren.

5. Dit doet Jozefs zaad Aan Egypte denken,

En in welk een' staat,

Daar 't een sprake vond, Die het niet verstond, Qod zijn heil wou schenken. 1. PAUZE.

6. 'k Heb hunn' hals bevrijd Van den last te dragen,

't Was die blijde tijd,

Toen hun moede hand Werd in 's vijands land Van den korf ontslagen.

Sluiten