Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Lijk de zwavel gloeit door 't berginwand,

't Vier een woud wegbrandt,

Zult Ge, in 't onweer van Uwe gramschap, man,

Ros en wagen voort Dempen, rood van moord.

12. Waak eens op, en stel ze, om uwen hoon,

Schaamrood klaar ten toon,

Dat z'U, aller Heer,

Zoeken meer en meer.

Laat ze schaamrood staan,

Die uwe eer verraan!

13. Heer! verstrooi ze in schande eeuw in, eeuw uit

Demp ze om 't loos besluit,

Dat de blinde rot U aanbidde, als God,

D'eerste macht alleen Om al 't aardrijk heen.

PSALM 84.

1. O Heer der hooge Hemelmachten! Hoe aangenaam zijn Gods geslachten

De tenten, daar uw Bondkist rust.

Mijn ziel bezwijkt van groot verlangen,

Om in uw zalen eens ontvangen

^ Te wonen, naar mijn wensch en lust.

Mijn hart en leden juichen, springen Uit trek naar 't leven aller dingen.

2. Men ziet de zwaluwvleugels roeien,

Een rustplaats zoeken om te broeien ;

De tortel vindt in 't einde een nest,

En bergt haar jongen in die woning;

Maar ik, o Almacht, God, mijn Koning!

Zoek rust, van ijver aangeprest,

En vindt ze alleen, bij uw altaren,

o Heer der hooge hemelscharen!

12

Sluiten