Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Gezelschap van uw leven,

Door velerhande deugd Uw hart de volte geven

Van wenschelijke vreugd.

6. Zoo zal ze door haar zeden,

Gevoegelijk gelaat,

Bescheiden heusche reden,

Verstand in alle daad, En duizend zoete dingen,

Die reine Echt bevat,

Uw hart toe komen dringen Een rijken vreugdeschat.

7. Als jonge olijvenboomen,

Die op een rij geplant,

Mild uit der aarden komen

In vet en vruchtbaar land, Hun loofjens welig uiten

En groeien meer en meer, En daaglijks hooger spruiten

In zacht en groeibaar weer:

8. Zoo zullen - o! geruchten

Eens harts voor God oprecht! De wettelijke vruchten

Der onbevlekte echt, Uw dochters en uw zonen,

In ordelijk gelid,

Uw disch rondom bekronen,

Als gij ten maaltijd zit.

2. PAUZE.

9. O! die van dat getal is,

Dat zoo rechtpadig gaat!

Wien God zijn Een en al is,

En strak in deugde staat! Wat kwaad kan ooit u krenken,

Die God en 't goed geeft steê Bij al uw doen en denken

Gaat Godes zegen mee.

Sluiten