Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomen en een ander bedriegen. Alleen de strijd om het beginsel, het goud, de heerszucht daaruitvolgende beheerst dit woudspel. En zo is het dan meteen een uiting van deze het sociaal-evenwicht-kwijt-zijnde tijd en geeft het een middel aan tot herstel er van, dat staathuishoudkundigen niet aarzelen zullen te verwerpen als onmogelik idealisties.

Wat de vorm betreft, lette men op het stafrijm, gekruist met twee staven of gewoon met één staf per regel. De 2 of 3 lettergrepen, in stafrijm staande, hebben meteen de klemtoon, oorspronkelijk begeleid door een akkoord op de Noordse balk, een soort citer.

Haarlem, Aug. 1905.

J. B. Schepers.

Sluiten