Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alwin

Om liefde te luchten !

Dat tast maar toe en treedt maar neer, Wat bloeit waar hij gaat, die gruwzame beer ! Wie zou er nu zeggen aan zo iemand iets ! ? Rei van bosmeisjes. Niemand! Niets.'

Woudinne,

Vorstinne Van 't wuivende woud,

Geen onzer was ooit zo oneerlik, zo stout. 2e Bosmeisje (tot de bosfee).

Mij wellen waarschuw-woorden tot de keel.

Want zangloos is mijn sombre ziele ook :

Vaak denk ik aan 't geluk dat was mijn deel,

Maar 'k weet niet welk : 't zit achter wolken rook.

En 'k zwijg

3e Bosmeisje. Zo is 't mij ook : dë avondschijn

Doet mij gestalten zien, die daar niet zijn En 'k spreid m'n armen uit, als miste ik iemand; 'k Ontvlucht de reidans, roep, maar vind er niemand. 2e Bosmeisje (tegen het rfmft:)Waarschuwen wou ik Teda wel,

Maar 'k weet niet recht waarvoor.

3e Bosmeisje (tegen het tweede) O 'k zorg in angst ook:

zielsgekwel

Is mij 't luidruchtig koor.

Bosfee. Bestrij, als ik zelf, met sterkte die zorgen ! Verheug je in 't heerlike hier tot de morgen !

Sluiten