Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al win

Herinring aan hun lief en leed van vroeger En eer de mannen nog bevrijd zijn, lopen De vrouwen heen, elk naar de liefste plek. Die waar haar lief haar 't eerst van liefde sprak, Bij nachtegalezang ; die naar de wieg Van 't kind, aan andren liet zij 't. over,

Toen haar de zang verloktë uit haar kring Tot andere vermaken, eindlik dan Vinden ze elkaar na lang gezoek terug En vrede komt hier weer in deze streek

Maar och, dat zal wel nooit gebeuren, nooit!

En daarom, vader van m'n Teda !

Donar. Nooit ?

't Kan zijn, maar laten wij eens praten saam! Je durft nog al, geloof ik en je lied Helpt je biezonder.

Geernoot. ' Blijf van 't lied af, vreemdling,

Het is mij heilig !

Donar. 'k Acht het hoog wel, maar

Ik heb ook durf, want eenmaal ben ik al Bij maneschijn door 't bos gewandeld om Die oude Geertë op te zoeken.

Geernoot. Wat ?

En ongedeerd er uitgekomen !

Donar. Ja

En zonder lied, maar 'k zag geen geesten, wel

Sluiten