Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Frans.

Ja, daar ben ik al meê begonnen.

Dreij.

En, a propos, heb je al aan je patroons gezegd waar het op staat?

Frans.

Ik heb gezegd dat ik recht had op verzekering tegen ongelukken en dat ik niet langer in hun dienst wilde blij ven a,ls ze dat billijk verzoek weigerden.

Dreij.

Verzoek? Je hadt niet van een verzoek moeten spreken — 't is een eisch! Je schrijft het hun voor.

Frans.

Dat is nu hetzelfde. Ik kon het net zoo goed beleefd zeggen als anders. Zij zijn altijd heel goed voor me geweest, en van dien kant heb ik geen klagen, 't Is maar alleen: wat recht is moet recht blijven, en als ze me daarbij in den weg loopen, dan ga ik geen duimbreed op zij.

Dreij.

Ferm zoo. Dat zal een goed voorbeeld zijn voor anderen.

Frans.

Dan doe ik ten minste ook iets voor de goede zaak, en als je soms nog wat weet dat ik doen kan

Dreij.

Wel ik zie dat ik op je rekenen kan.

Frans.

Dat kun je.

Dreij.

Ik heb nog wel plannen Maar daar wil ik liever op

liet oogenblik hier niet over spreken, 't Is hier 's morgens zoo'n in- en uitloop. Kunnen we in den loop van den dag niet ergens samenkomen, waar we rustig kunnen praten zonder dat we gestoord worden?

Frans.

Laat eens zien Kun je om twee uur bij me komen

aan de drukkerij van de krant?

Dreij.

Waar is die?

Frans.

Schuin over de kerk. Er staat een groot bord boven de deur. Tot half twee, kwart voor tweeën zijn daar de

Sluiten