Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V?1 ™Tn--cDat zal ik dan °°k — **-

is 'iet dan ook met zoo heelemaa! van harTe

(Refje komt binnen).

TIENDE TOONEEL.

Frans, Eefje.

ii* - .... Frans.

»anj>' **"' lk d»d» '««'

v 17 Eefje (wijst /tem af)

tTk 'z'il

f'RANS

Je kijkt zoo bedenkelijk. Je bent toch niet boos op me.-

Wl °>»r ik

,, j . . Frans.

Uat dacht ik Ook Wel Maar waf ,'c »- .1 , ,,,

ie me vrawn) IL- ,.,1 ,, lb er dan? wou

eh nog meerook. U da? R'oed ^ ^ WCten wilt'

t Eefje.

aten we er ernstig over spreken, Frans Te vroep-f tr>P van morgen of vader boos op je was. R

... Frans.

Ja, je zei, dat hij boos was omdat ik dien tabakszak had laten ^ maar Je wi d„ , ^ zoo^'^

T, . Eefje.

Dat beteekent ook niets; maar ik heb zoo op het ooeen

hef *'at i'nders) gehoord, en hij is nu heelemaal hoos en om heel andere dingen. ' 0005

Frans.

Daar heeft mijn moeder me iets van verteld en dat i« heel onbillijk van hem. 1 ,s

Eefje.

Weet je dan we] waarom hij boos is?

Frans.

Het schijnt om die drukkerij-zaak; _ maar laten we daar maar liever niet over spreken.

5

Sluiten