Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Madzer.

't Is ruitenboer, mijnheer Valk, die je voor hartenvrouw hebt aangezien.

Valk.

Je hebt gelijk ik ben aan 't suffen (hij legt de kaarten neer en staat op). Neen, Wentink, het gaat van avond niet. Ik ben er in het geheel niet bij.

Wentink.

Ik zie het, Valk, ik zie het. Daar is iets, dat je afleidt. Iemand, die een vierde van klaverenheer vergooit en een ruitenboer voor een hartenvrouw aanziet, moet niet jassen. Er scheelt toch niets aan ?

Valk.

Dat niet; maar toch Hoor eens, Wentink, ik wil

het je wel zeggen: ik ben sinds half vijf verschrikkelijk melancholiek.

wentink.

Daar is toch, hoop ik, geen ernstige reden voor?

Valk.

Al naar dat je 't neemt. Kijk eens, je hebt toch respect voor de wetenschap, Wentink?

Wentink.

Dat kan er naar wezen. Daar zijn wetenschappen, waar ik totaal niets van begrijp ; daar heb ik gewoonlijk heel veel respect voor.

Valk.

Maar ik weet, je hebt respect voor de statistiek.

Wentink.

Je weet, dat ik nu en dan wel eens mijn best gedaan heb om me daar in te werken — ook al om je pleizier te doen. Maar als je er melancholiek van wordt, dan statistiek ik liever niet

Valk.

Je kunt er van alles bij ondervinden. Soms kom je tot verrassende resultaten en dat maakt je pleizierig ; maar het omgekeerde gebeurt ook.

Wentink.

En ben je nu tegen die omgekeerde statistiek aangeloopen ?

Valk.

Ik zal je met een paar woorden zeggen wat het geval is, en wat me heelemaal van streek brengt. (Geheimzinnig). Er moet hier van avond in Meersbeek een zelfmoord gepleegd worden.

Sluiten