Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wentink (tot Dreij).

Hé, wist u dat niet ?

üreij.

Of ik dat wist, dat ik liier in 't land geen baas meer ben over mijn eigen goed? Of ik dat wist? Neen, dat wist ik zeker niet. En vindt u die wetten mooi? (Tot Valk). Daar is nu iets om over in je krant te schrijven, t Is een schandaal!

wentink.

Daar zit een hoofdartikel in, Valk, dat s waar.

Dreij.

Maar ik laat het er niet bij zitten. Kunt u me ook zegden aan wien ik me heb te adresseeren ?

VAI.K.

Ja, dan zult u moeten spreken met mijnheer Swaan, den ontvanger.

Dreij.

Swaan? Swaan? Daar zal ik ook niet veel recht van krijgen. Dat is immers die kapitalist, die zijn werkvolk zoo slecht behandelt?

wentink.

Daarin vergist u zich, mijnheer Dreij. Hij doet juist heel veel goed aan zijn werkvolk.

Dreij.

la, ia, dat weten we: aardappelen tegen inkoopsprijs; maar die in Groningen veel goedkooper te krijgen zijn.

wentink.

Wie zegt dat ?

Dreij.

Wel, het staat in uw eigen krant -- 111 de advertentiën — maar die leest tt waarschijnlijk niet.

wentink.

Staat dat in den Meersbeeker? In welk nonnnerJ Dreij.

Wel, van vandaag.

wentink.

Vandaag? — En hij is vandaag niet uitgekomen. Het

heele personeel van de drukkerij is aan 't staken.

Dreij (in verwarring).

Wat? O ja Neen, dan heb ik me vergist ; dan heb

ik het hooren vertellen. Maar in allen geval van dien mijn

heer Swaan verwacht ik niet veel.

Sluiten