Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan behoort zij tot diegene, die men moet vermijden, want dan kan zij worden gebezigd als eene bevestiging- van het wonder der opstanding.

Verstaat men echter onder de woorden «de levende Christus», dat hij onzichthaar, gelijk de geesten, zooals de spiritisten zich die inbeelden, onder ons verwijlt, dan moet worden verklaard, hoe deze «geest van Christus» moet worden opgevat: hetzij als éen van de vele zulke geesten; hetzij zooals Christus door den kerkelijken godsdienst werd opgevat: als God, als de tweede Persoon der Drieëenheid.

De eerste voorstelling zou eene willekeurige en nuttelooze zijn (i); de tweede voert onvermijdelijk, zoo niet tot alle, dan toch tot de voornaamste stel lingen van den kerkelijken godsdienst.

De woorden «de levende Christus» vorderen eene verklaring en geven aanleiding tot vragen, waaraan noodzakelijk moet worden beantwoord.

Wat is Christus? God of niet God?

Wanneer Hij God is, hoe verhoudt llij zich dan tot God den Schepper?

Wanneer is Hij ontstaan ?

Om welke reden is Hij mensch geworden?

De antwoorden op deze vragen leiden onvermijdelijk, hetzij tot: «den Geborene, voor alle eeuwigheid J Ongeschapen, in Wien alle zijn is» ; hetzij tot den val van den engel, den val van Adam, óf men moet zelf zijnen eigenen godsdienst samenstellen.

Ik vermeen echter, en een ieder zal het mij wel

(i) Altijd voor hem. fiie aan den Bijbel den gelieelen geest ontneemt, waarvan hij. zoo in het oude als in het nieuwe testament, is vervuld.

Vert.

Sluiten