Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar de leer van Christus is er geene handeling, die den mensch kan rechtvaardigen of heiligen. Er is slechts een voorbeeld der waarheid, dat tot inwendige volmaking in den Persoon van Christus en tot uitwendige volmaking in de verwezenlijking van het Koninkrijk Gods, de harten tot zich trekt. De vervulling der leer bestaat slechts in het voorwaartsschrijden op den aangewezen weg, in het naderen der innerlijke volmaaktheid, door de navolging van Christus en der uitwendige volmaaktheid, door de vestiging van het Koninkrijk Gods. Het meerdere of mindere heil der menschen hangt, volgens deze leer, niet af van de bereikte volmaaktheid, maar van de meerdere of mindere bespoediging van het voorwaartsschrijden.

Naar deze leer is iedere toestand slechts een bepaalde graad op het pad der niet bereikbare, innerlijke en uitwendige volmaaktheid, en heeft daardoor geene beteekenis.

Het heil ligt alleen in het voorwaartsschrijden naar de volmaaktheid ; in welken toestand ook, is het ophouden van het voorwaartsschrijden, ook het ophouden van het heil.

De vervulling der leer bestaat slechts in ononderbroken voorwaartsbeweging, in het bereiken eener steeds hoogere waarheid en in hare steeds grootere verwezenlijking in ons door steeds grootere liefde, en uitwendig door steeds verdere verwezenlijking van het Koninkrijk Gods.

Sluiten