Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met alleen Christus, maar ook alle wereldwijzen

voorschreven, d. w. z.: wanneer zij anderen slechts

ZOO beminden als zichzelven; wanneer zij hun slechts niet toevoegden, wat zij niet willen, dat men hun toevoegt; wanneer de menschen zich niet aan het egoïsme, maar aan het altruïsme overgaven; wanneer de individualistische levenswijze zich in eene collectiv.st.sche veranderde, het leven der menschen, in plaats van rampzalig, gelukkig kon zijn.

Wel niet om zich wederzijds te bedriegen, prijzen soder vele eeuwen en nóg steeds de menschen

van duizenden verschillende wereldlijke en kerkelijke

kansels de wederzijdsche liefde aan. Eindelijk is de tijd toch aangebroken om eens te beslissen of de hefde tot zijn naaste niet werkelijk eene voordeelaanbrengende nuttige en goede zaak is, waarnaar men het leven moet inrichten, of dat deze liefde een met-te-verwezenlijken droombeeld is, waarover men eindelijk moet ophouden te spreken.

Maar de menschen doen noch het een, noch het ander; z.j prijzen de liefde aan en gaan voort met

'p.' Ven te dat daarmede onvereenigbaar is.

ij aar gelooven zij dat de beoefening der liefde wel mogelijk, wenschelijk en overeenkomstig hunne natuur ,s, maar tevens dat zij niet in staat zijn haar te verwezenlijken.

Ik weet dat de mensch, hij moge doen wat hij wil, het geluk niet eerder zal bereiken, dan wanneer hij in overeenstemming met de wet zijns levens zal

Sluiten