Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder reden tegen de huichelaars en huichelarij gericht. Het zijn noch de diefstal, roof en moord, noch de ontucht en het bedrog, die de menschen zedelijk bederven, verbitteren, verdierlijken en tengevolge daarvan onderling vijandig maken, maar de logen; het is de eigenaardige logen der huichelarij, die in de menschen het begrip van onderscheid tusschen goed en kwaad vernietigt; die hun de mogelijkheid ontneemt, het kwaad te vermijden en het goed op te zoeken; de hen berooft van hetgeen het wezen uitmaakt van het ware menschelijke leven en daardoor leidt op den weg tot iedere volmaking.

De menschen, welke de waarheid niet kennen en kwaad doen, daarbij echter anderen opwekken tot medelijden voor hunne slachtoffers en afkeer tegen hunne handelingen, doen kwaad slechts aan hen, dien zij het onmiddellijk aandoen. Maar de menschen, die de waarheid kennen en het door huichelarij bedekte kwaad toch doen, doen kwaad aan hen, aan zichzelven en aan duizenden anderen, die zich overgeven aan de logen, waarmede zij het door hen verrichte kwaad bedekken.

Wanneer de menschen slechts wilden ophouden te h lichelen, dan zouden zij onmiddellijk waarnemen, dat de hen bindende starre maatschappelijke orde, die zij voor onvernietigbaar, noodzakelijk, heilig en als door God ingesteld houden, reeds aan het wankelen is en zich slechts instandhoudt door liegen en huichelen, en dat wij het zeiven zijn, die haar staande houden.

Al zouden ook alle uitwendige volmakingen worden verwezenlijkt, waarvan eene menigte godsdienstige en

Sluiten