Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denzelfden weg een ander merkteeken toonen moet, is het ook zoo gesteld met de vraag betreffend^ het huwelijk. De rol van zulk een merkteeken wordt vervuld door het huwelijk, dat rein is voor hen, die het reine ideaal der kuischheid niet zien.

Maar deze oplossing, deze aanwijzing, mogen ik en gij maken, Christus echter heeft niet anders gewezen en kon niet anders wijzen dan op de kuischheid.

Het algemeen welzijn.

Men zegt: «Voor het algemeen welzijn der menschen zijn rechtbanken noodig».

Goed. Ik gevoel mij echter niet ertoe geroepen dit algemeen welzijn in te voeren ; wanneer ik aan het algemeen welzijn denk, kan ik daaraan zelfs met anders denken, dan Christus het mij leerde; dat wil zeggen : als aan een toestand van het rijk Gods.

Daar ik niet geroepen ben, dit algemeen welzijn m te voeren, bestaat mijn eenige plicht daaromtrent in het zoodanig leven, dat ik het algemeen welzijn met verstoor; ik kan echter niet anders leven, dan door nooit en onder geenen vorm aan anderen kwaad te berokkenen. Iemand tot de gevangenis veroordeelen, is voor hem en zijne betrekkingen echter een kwaad.

Voor mij is dit zoo eenvoudig en duidelijk, dat het mij verwondert, hoe men de mogelijkheid vindt, het te bestrijden.

Sluiten