Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts al de dwaasheden, welke de leer der wereld van hem verlangt, niet te doen en hij zal geen overmatigen arbeid, noch lijden, geene voortdurende zorgen en moeiten, zonder verademing noch doel, kennen; hij zal dan niet worden onttrokken aan de gemeenschap met de natuur, aan zijn lievelingswerk, aan zijn gezin; niet worden beroofd van zijne gezondheid en een zinneloos leven niet in een smartelijken dood beëindigen.

Xegen tienden van het menschelijk lijden worden geduld ter wille van de leer der wereld; al dit lijden is onnuttig en behoeft niet te bestaan; de meerderheid der menschen zijn martelaren van de leer der wereld.

Onoplosbare vraagstukken.

Vroeger wonden de zoogenaamde tegenspraken mij op; tegenwoordig winden zij mij niet alleen niet meer op, maar boezemen ze mij zelfs geen belang meer in.

Wanneer, op grond van de leer van Christus of op gronden der rede, al moge worden bewezen, dat men mag dooden, terechtstellen, straffen, moet gelooven aan de kerk enz., hoe kan ik dan daarover strijd voeren ?

Kent gij de onoplosbare vraagstukken, waarbij wordt beweerd, dat het deel grooter is dan het geheel, of dat twee gelijk is aan drie?

Sluiten