Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de harde ondervinding, aan de Russen zoowel als aan alle christen volken, de eenvoudige waarheid dat het geweld slechts eene stijging van ellende en lijden ten gevolge heeft.

Deze overwinning heeft de christen volken getoond, dat ieder, waartegen de regeering zich krachtdadig heeft gericht, hunne kracht noodeloos uitputte, en vooral dat zij hierdoor slechts machtige vijanden maakten onder de niet christen volken.

Buitendien werd door dat alles op de helderste manier bewezen, dat de kracht van christenvolken niet kan liggen in militaire kracht, als tegenstrijdig met het christendom, en dat, wanneer deze volkeren willen bestaan, hun streven niet moet zijn gericht hunne militaire macht uit te breiden, maar om het leven te regelen volgens de christelijke leerstellingen en zoo den mensch het hoogste goed te geven, niet door brutaal geweld, maar door redelijke overeenstemming en liefde.

Ziedaar de ruime strekking van de overwinning der Japanners.

III.

DE REVOLUTIONNAIRE BEWEGING IN RUSLAND.

De Japansche overwinning heeft aan de christelijke volken den verkeerden weg getoond, die ze volgen. Aan de Russen heeft deze oorlog, met zijn verschrikkelijk onnoodig lijden, de opgeofferde levens en inspanning,

Sluiten