Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles voldeed geheel aan de behoeften van 't gemeenschapsleven.

Dergelijke gemeenten hebben, zonder eenige hulp van 't gouvernement de geheele oostelijke grens van Rusland bevolkt. Zij zijn in Turkije te vinden onder den naam Nekranootsé, waar zij hun karakter van christelijke gemeenten bewaren, en steeds in vrede leven onder de macht van den sultan.

Dergelijke gemeenten breidden zich uit zonder 't zelf te weten tot in China en Beneden-Azië — en leefden daar lang, zonder eenige behoefte aan eene regeering, behalve hunne huishoudelijke regeling.

Zoo leven de Russische landbouwers — 't grootste deel van 't Russische volk, zonder behoefte aan de regeering die ze slechts verdragen. Voor 't Russische volk was de regeering nooit eene behoefte, doch steeds een last.

't Ontbreken van de regeering, die zich slechts door geweld handhaaft, ten gunste van de grondbezitter — 't recht van den grond gebruik te maken — zal slechts aan dit gemeenschappelijk landleven ten goede komen, dat het Russische volk als de noodzakelijk voorwaarde voor een goed leven beschouwt.

't Zal eraan medewerken, want door de macht te niet te doen die 't grondbezit steunt, zal dit de grond vrij maken, en aan allen dezelfde rechten er op geven.

Daarom is 't niet noodig dat de Russen de. regeering omver werpen, en nieuwe vormen voor 't gemeenschapsleven uitvinden, ter vervanging. Dit alles bestaat reeds en heeft steeds voldaan aan de behoeften van 't sociale leven.

Zij bestaat in die gemeenschappelijke huishouding: die gelijkheid geeft aan alle leden der mir, in de vorming van artels voor industrieele ondernemingen, en 't gemeenschappelijk bezit der grond.

De revolutie die zich voorbereidt in de christelijke

Sluiten