Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o'/j. en staan zij, laat ons aannemen, op 24 Augustus 83, dan zal hij 400 Unions verkoopen, en die einde Augustus — in casu 27 Augustus (settlementday) — tegen 8o'/2 opvragen. Zijne rekening zal in het eerste geval luiden als voorbeeld I, in het tweede als voorbeeld II. Laat mij eens aannemen, dat hij verstandig geweest was, dat hij op 12 Juni 400 Unions verkocht had, en dat hij die op 8 Augustus had kunnen terugkoopen tegen 69V4. (In 1903 heeft zich dit feit voorgedaan). Hij zou dan prachtig verdiend hebben, en had bovendien nog tot ultimo Augustus gratis een nca/l" op 400 Unions è. 80V2 gehad. Waren Unions op 24 Augustus — gelijk wij boven verondersteld hebben — naar 83 geloopen, dan had hij wederom 400 kunnen verkoopen, en had hij zich de stukken laten leveren op 27 Augustus k 80V2. Zijne rekening zou dan geluid hebben als voorbeeld III.

Voorbeeld I:

Debet.

10 Juni ? 3% per share

call of 400 Union è. 80'/j £ 300.0.0

27 Augustus Balance

£ 300.0.0 £ 300.0.0

27 Augustus Balance

Credit. £ 300.0.0

£ 300.0.0

Sluiten