Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld II:

Debet.

10 Juni $ 3% per share

call of 400 Union k 80'/, £ 300.0.0

27 Augustus 400 Union called Èl 80x/% 6440.0.0

27 Augustus Balance

£ 6740.0.0

£ 100.0.0

Credit.

24 Augustus 400 Union (verk.) 83 £ 6640.0.0

27 Augustus Balance 100.0.0

£ 6740.0.0

Voorbeeld III:

Debet.

10 Juni 8 3% per share

call of 400 Union & 8o'/2 £ 300.0.0

8 Augustus

400 Union (gek.) 69*/^ 5540.0.0

27 Augustus

40oUnion „called" 80% 6440.0.0

Balance 1190.0.0

£ 13470.0.0

Credit.

12 Juni

400 Union (verk.) 85% £ 6830.0.0

24 Augustus 400 Union (verk.) 83 6640.0.0

£ 13470.0.0 27 Augustus =

Balance £ 1 x 90.0.0

Teneinde een duidelij'ke voorstelling van een „call" te geven, dient hier m. i. ook de positie van den „nemer" — de ontvanger van het optie-geld — besproken te worden. Men zou misschien verstandig doen met hem te vergelijken bij een assuradeur, al verschilt hun positie ook hemelsbreed; de leek

Sluiten