Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men vrij zeker een groot gedeelte van zijn optiegeld altijd terugkrijgt ; het moet immers al heel vreemd loopen, als een speculatiefonds gedurende maanden op denzelfden koers blijft, en gewoonlijk toch komt men herhaaldelijk in de gelegenheid om op den „pac" te handelen. Ik zal thans eenige voorbeelden geven, hoe men er op handelen kan.

Gesteld dat A. op 24 Augustus 19 . . . heeft gegeven voor den pac op ioco Unions è 76Va per einde December, en dat hij daarvoor $ 10 per share heeft betaald. Dit is op zich zelf beschouwd veel geld, maar de nemer heeft het risico op zich genomen van eventueele moeilijkheden op de credietmarkt in den herfst, slecht uitvallen van den oogst, enz. enz., en ten slotte zit hij — evenals zoovelen — ook niet voor de gezondheid op zijn kantoor. De markt wordt in September willig, en A. is in de gelegenheid op 7 September 200 Utiions te verkoopen tegen 8o3/s (cum dividend). Op 20 September verkoopt hij wederom 200 tegen 81V4 ex dividend, en op 2 October nog eens ioo Unions tegen 83. Aangezien hij die shares einde December tegen 76V2 kan koopen, heeft hij dus reeds aardig gewerkt met zijn optie.

Thans komt er een andere strooming in de markt, en elke dag brengt flauwere prijzen. Er worden enorme eischen aan de New-Yorker banken gesteld, geld wordt knap, beleeningen worden aangezegd, en op 20 October is A. in de gelegenheid 500 Unions te koopen tegen 70/a. Zijn pac staat thans weer schoon, en hij zou bovendien 1000 Unions er op kunnen koopen, aangezien hij die op einde Decem-

Sluiten