Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het spreekt vanzelf dat het voor hem van groot belang is, op welken prijs hij van front verandert: ook hiervoor gelden natuurlijk dezelfde regels als hierboven. Ieder zal begrijpen, dat het voordeelig moet zijn als men een fonds kan koopen tot lageren prijs dan dien waarvoor men het leveren moet, enz. enz.

Ik heb gemeend in dit hoofdstuk nogal te moeten uitweiden , omdat ten slotte het handelen tegen opties de manier is om hen winstgevend te maken, en het van het grootste belang daarbij is, dat de gever en de nemer steeds weten, hoe hun opties loopen. Geeft men zich hiervan niet geregeld rekenschap, dan zal het bedrijf voor den „gever" zelden winstgevend, voor den „nemer" altijd hoogst gevaarlijk worden.

Sluiten